第53回新現美術協会展
会員作品


Hiromi Aida


Nobuko Asanuma


Yoshio Adachi


Kousen Atobe


Fumio Ise


Nobuyoshi Ito


Nobuko Imai


Kimiko Irei


Shizuko Unno


Kinzi Oouchi


Fumiko Ota


Sachi Okazawa


Junko Okada


Kiminori Ono


Kisaburo Oyama


Kouichi Kasori


Kyoko Kisara


Sei Kitaori


Keiko Koide


Kazuyuki Sakamoto


Tadahiko Sakurai


Chikako Sasaki


Ai Sato


Junichi Sato


Mitsuro Sato


Naotaka Shimoyama


Yoshio Shirasawa


Hiroshi Sugawara


Akiko Suzuki


Tomoe Suzuki


Michiko Taira


Kozo Takahashi


Toshiko Takahashi


Keiko Chiba


Takao Nakabayashi


Kiyoshi Nakamura


Tadayuki Naruse


Hiroshi Haga


Nobuyuki Hatakeyama


Sadahiko Hayasaka


Takeshi Hayasaka


Yoshihiro Handa


Kae higuchi


Tomohiro Fujisawa


Yoshihiro Mashiko


Yoshiharu Mishina


Kieko Mizuno


Kazuo Mitsuzuka


Jun Mineoka


Akira Mori


Masumi Mori


Shingo Yamazaki


Toshiji Yanbe


Tomoko Yoshinaga


Keiko Wakamatsu


Masako Wakou

- back -